Martha Lyngnes

Kontaktinformasjon

Martha er ekspert på å omsetja kunnskap om strategi og brukarar til eit konsept der brukarane får løyst oppgåvene sine. Dette gjer ho raskt og effektivt ved hjelp av både papirskisser og digitale prototypar.
Martha Lyngnes

Prosjekter og erfaring

Norwegian (2014-2015)
Interaksjonsdesigner i tverrfagleg team som har redesigna nettsidene til Norwegian.
Cisco Systems (2014 - 2015)
Interaksjonsdesigner på prosjekt om layoutoppsett i videomøter.
If Skadeforsikring (2015)
Kartleggjing og visualisering av kundereise for bilforsikring. Kompetanseutvikling internt hos If. Skisser til forbetring av bilforsikringsproduktet.
Kirkens Nødhjelp (2014)
Nye responsive nettsider for Kirkens Nødhjelp, med særskilt fokus på støttemodulen/skjemadesign.
Veidekke (2014)
Nye responsive nettsider for Veidekke.
Norwegian (2014)
Digital strategi og visuelt målbilde for Norwegian si satsing i digitale kanalar.
Norwegian (2013)
Interaksjonsdesign for nye mobilsider. Lansert mars 2104.
Sparebanken Vest (2013)
Forbetring av nettbank for bedrift/privat og pågåande prosjekt med forenkling av nettsidene.
Innovasjon Norge (2013)
Konsept og interaksjonsdesign for ny seksjon av nettsidene retta mot gründerar.
Innovasjon Norge (2012-2013)
Tilpassing av eksisterande nettsider til mobil og nettbrett.
Lommelegen (2012)
Forbetring av framside og prosessen for å stilla spørsmål.
Avinor (2012)
Konsept og interaksjonsdesign for nytt intranett.
Innovasjon Norge (2010-2012)
Analyse, konsept og interaksjonsdesign for ny nettstad.
Nobels Fredssenter (2011)
Konsept for ny nettstad.
Fredskorpset (2011)
Konsept for nettstad og intranett.
YIT (2011)
Redesign av kundedatasystem.
Norges Bank (2011)
Evaluering av intranett.
Norges Bank Investment Management (Oljefondet) (2010-2011)
Konseptutvikling og interaksjonsdesign for nytt intranett.
Tandberg (2009-2010)
Konseptutvikling og prototyping av forhandlarportal.
Move About (2008)
Interaksjonsdesign for nettbasert bestillingsløysning.