Kjell-Morten Bratsberg Thorsen

Kontaktinformasjon

Kjell-Morten har en master i psykologi fra Universitetet i Oslo og bakgrunn som utvikler. Han har arbeidet med web i over 15 år og hatt mange ulike roller – nettredaktør, interaksjonsdesigner, frontend- og backend-utvikler – alltid med øye på å finne brukervennlige løsninger.
Kjell-Morten Bratsberg Thorsen

Han er gjerne involvert i alle faser av et prosjekt, både som interaksjonsdesigner og prosjektleder. Kjell-Mortens styrke er nettopp å trekke den røde tråden fra mål og behov til ferdig, lansert løsning – og videre til måling og kontinuerlig forbedring.

Kjell-Morten har jobbet i Netlife Research siden 2006, og har vært sentral i planlegging og gjennomføring av konferansen Webdagene med 400 deltakere og foredragsholdere fra inn- og utland. I 2011 ble han leder for ett av fire tverrfaglige team i selskapet. Høsten 2013 flyttet han til Bergen for å starte opp vårt bergenskontor.

Prosjekter og erfaring

Skandiabanken (2007 - pågående)
Lage en mer selgende og oppgavefokusert nettbank.
Fjord Tours (2013-2014)
Interaksjonsdesign og prosjektledelse.
Høgskulen i Sogn og Fjordane (2014)
Interaksjonsdesign, brukertesting og prosjektledelse.
Havforskningsinstituttet (2014)
Interaksjonsdesign og prosjektledelse, nytt intranett
KLP (2012-2013)
Mobiltilpasning av nettsted og kartlegging av brukerbehov.
Trygg Trafikk (2012-2013)
Digital strategi for nettsted og tilknyttede kanaler. Design av nytt nettsted.
Posten og Bring (Videreutvikling og kundefokusering av Posten og Brings nettsteder.)
2008-2013
Skog+landskap (2012)
Redesign av to kartløsninger for gårdbrukere og landbruksforvaltningen.
SEB (2011)
Nye nettsider for Statoil Mastercard.
Forbrukerrådet (2010)
Forprosjekt for nye nettsider. Konsept og prototyping.
Tryg (2010)
Nye nettsider ved lansering av ny profil.
Encap (2009)
Evaluering og redesign av mobil applikasjon.
NSB (2008)
Utvikle konsept for nytt, felles intranett.
Jotun (2008)
Videreutvikling av Jotuns nettløsning for malermestere.