Knut Melvær

Kontaktinformasjon

Knut jobber med programmering og interaksjonsdesign. Han hjelper deg med å fjerne friksjonen mellom det du ønsker å gjøre, og det du får gjort.

Knut elsker enkle og intuitive løsninger. Det forutsetter kunnskap om hvordan mennesker tenker, deres kulturelle bakgrunn og sosiale forutsetninger. Med sin bakgrunn i humanistiske fag vet Knut hvor viktig det er med et klart språk og gode metaforer. Han tar det som virker komplekst og gjør det enkelt å forstå.

Knut Melvær er en allsidig fagprofil med lang erfaring som frontendutvikler, innholdsutvikler, ved siden av en spennende akademisk karriere. Han er utdannet religionsviter ved Universitetet i Bergen og har jobbet mye med forskningsmetodologi og manøvrerer stødig mellom statistikk og innholdsanalyse. Han har også jobbet i over ti år som frilanser innenfor webutvikling og markedsføring på nett for kunder som EMI Music Norway, Universitetet i Bergen og Warner Music Norway. Knut har også vært forskningsspaltist i Klassekampen og Morgenbladet.

Knut røyker ikke, og liker turer i skogen.

Prosjekter og erfaring

Spiritualitetsbegrepet i Norge, 1900-2014 (2011-)
Doktorgradsavhandling om hvordan begrepet spiritualitet har endret seg i norske tekster siden 1900-tallet. Digital humaniora, kvalitativ og kvantitativ innholdsanlalyse.
UiBeta (2014)
Design og utvikling av «den digitale sandkassa for Universitetet i Bergen»
Morgenbladet (2014-)
Forskningsfronten, spaltist
Klassekampen (2014)
I god tro, spaltist
Warner Music Norway (2010-14)
Utvikling av nettsider for blant annet Susanne Sundfør, Marit Larsen og Hellbillies
Udannet (2013-)
Tverrfaglig akademisk podcast med unge forskere
The Religious Studies Project (2011)
Design og utvikling av internasjonalt nettsted for forskningsformidling