← Tjenester

Design og merkevare

Mer enn utseende.

Altfor ofte begrenses en merkevare til kun å handle om den visuelle identiteten. Vi har en tverrfaglig tilnærming som gjør at språklig stil og tone, interaksjon og digitalt designsystem alltid er en del av identitetsarbeidet. Merkevaren er summen av de inntrykkene kunden får i møte med deg.

Det er en grunn til at vi heter Netlife Research

Ingen vil mene at du skal basere strategien din på synsing og magefølelse. Det samme gjelder merkevaren og den grafiske profilen. Vi vil alltid basere merkevaren på det vi finner gjennom analysearbeid, der vi snakker med både sluttbrukere og nøkkelpersoner i organisasjonen.

Merkevareprosesser tar vanligvis bare selskapet som utgangspunkt. Vi mener at brukernes behov skal ha en like stor innvirkning. Merkevare handler om å kommunisere, og det er umulig å kommunisere effektivt hvis du ikke bryr deg om de menneskene du snakker med.

Hvis du bor på nettet, start online

Vår erfaring med digitale prosesser har lært oss å glemme sidemaler og heller skape fleksible systemer som består av byggeklosser. Denne kunnskapen har vi også med oss inn i identitetsprosesser, hvor vi ikke bare konsentrerer oss om designsystemer, men også bygger et identitetssystem som kan forstås, tolkes og utvikles av designere, innholdseiere og utviklere som skal bruke det.

Hvordan fremstår du på nett?

Ta kontakt for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.