← Tjenester

Nettsted

Brukervennlig, prioritert og med design som bygger merkevare.

Vår jobb skal gi resultater

Skal du selge mer? Sliter du med mye telefoner og lite selvbetjening? Vil du effektivisere dialogen med brukerne? Sammen definerer vi tydelige mål for nettstedet og sørger for at du kan måle suksessen etter lansering. Vi er kjent for å levere nettsted som gir målbare gevinster og er klare til å gjøre dette for deg også.

Tverrfaglighet

Stafettmetoden kjennetegnes ved at noen gjør analysen, leverer pinnen videre til andre som skal lage konseptet og deretter kommer designerne inn for til slutt å overlevere flotte skisser til utviklere. Dette funker ikke. De beste løsningene oppstår når designere, webutviklere, brukervennlighetseksperter og innholdsrådgivere jobber tett sammen - i nær dialog med deg som kunde.

Forenkling

Lettstelte og slanke nettsteder er det som fungerer best, både for deg og for brukerne. Da må noe velges bort, og noe løftes fram. Gjennom analyse av webstatistikk, intervjuer og toppoppgaveundersøkelser blir prioriteringen forankret i fakta og ikke antakelser.

Netlife er så profesjonelle at dei klarer å tilpasse seg kunden. SNL hadde behov for stor endring og lite byråkrati. Eg har aldri sett eit firma vere i stand til å levere så smidig i uoversiktlege og raske prosessar.
Anne Marit Godal, Leiar og hovedredaktør i Store Norske Leksikon.
Forsiden til Skiforbundet er prioritert og enkel. Samtidig bygger den merkevare.
Forsiden til Skiforbundet er prioritert og enkel. Samtidig bygger den merkevare.

Konseptet er bærebjelken

Konseptet er bærebjelken til det nye nettstedet. Et eksempel: For kreftforeningen.no hadde vi tre alternative konsept og sammen med Kreftforeningen endte vi med "Oppslagsverket". Dette gjennomsyrer hele nettstedet. Det skal gi rask tilgang til kvalitetssikret og forståelig informasjon for pasienter og pårørende. Sparebanken Sogn og Fjordane er "Den enkleste banken". Det ser du på prioriteringen av brukernes viktigste oppgave - å logge inn.

Innholdsdrevet design

Designet skal ikke bare løse brukerens oppgaver på en effektiv måte, være ryddig og følge profilen til virksomheten din. Det skal også bygge merkevare, støtte opp under konseptet og gi brukerne den opplevelsen som vi ønsker å gi dem. Hvordan vi jobber for å oppnå dette kan du lese mer om under design og merkevare.

Prototyping og testing

Når vi har landet det overordnede designet lager vi en HTML prototype slik at vi kan se nettstedet vokse frem før publiseringsløsningen er satt opp. Da kan innhold og design testes på brukere i din målgruppe underveis i prosessen. Dermed avdekker vi tidlig feil og mangler slik at vi kan justere oss inn underveis. Noen ganger passer det med uformell testing på gata, mens andre ganger passer det med en mer formell test i et av våre testlokaler med øyesporing (eye-tracking).

Løsninger først, så teknologi

Det finnes det ingen magisk plattform som skaper resultater på nett. Ulike teknologiløsninger har ulike styrker og svakheter. Derfor er vi teknologiuavhengige, og fri til å gi deg gode råd om løsninger. Om det er WordPress, EPiServer, Craft, Enonic eller skreddersøm som er det rette for deg er avhengig av funksjonaliteten du trenger, samt størrelse og mål for nettstedet. Vi kan jobbe med dine utviklere, bistå deg med å velge teknisk løsning eller ta totalansvar gjennom dyktige underleverandører. I de fleste prosesser skaper vi først design og innhold vi vet treffer. Det gjør det enklere å ta en god beslutning om teknologiplattform.

Nytt nettsted?

Vi hjelper deg.